Yritysvalmennus

Mielen voimaa työhön!

Valmennan yksilöitä ja yrityksiä kohti parempaa henkistä suorituskykyä, omaa tavoitetta ja menestystä!

Henkilöstö on yrityksen perusta ja voimavara. Kun työntekijällä on käytössään koko potentiaali, se näkyy myös yrityksen menestymisessä. Satsaamalla henkilöstön mahdollisuuksiin, kapasiteettiin ja voimavaroihin lisätään myös yrityksen kilpailukykyä ja parannetaan tulosta.

Valmennuksessa tunnistetaan ja kirkastetaan yrityksen arvot, strategia ja tavoitteet, mikä toimii motivaation ja itsensä johtamisen välineenä kohti yrityksen hyvinvointia ja menestystä. Lisäksi hyödynnetään työyhteisön vahvuudet ja ravistellaan toimintamallit sekä ajattelun strategiat.

Yristysvalmennukset ovat yrityksen johdolle sekä henkilökunnalle suunniteltuja koulutuksia.

Niiden lähtökohtana ovat aina tilaajan tavoitteet ja ne muokataan yrityksen tarpeiden mukaan. Valmennus voi olla toiminnallinen luento, työhyvinvointipäivä tai pidempi kokonaisuus.

Maksimoidaan työyhteisön voimavarat kohti täyttä potentiaalia!

Suosituimpia yritysvalmennuksen teemoja:

 • Vapauta mielesi voima! -mielen toiminnan ymmärtäminen, hyödyntäminen ja hallinta
 • Itsensä johtaminen
 • Menestyjän valmennus
 • Vapaudu esiintymisjännityksestä!
 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Paremmat tulokset ja tavoitteiden saavuttaminen
 • Potentiaalin löytäminen; voimavarat, mahdollisuudet ja vahvuudet.
 • Miten olla menestyvä, tuottava ja tehokas.
 • Minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen
 • Uskomukset, pelot ja niiden vaikutus tuloksiin
 • Työhyvinvoinnin parantaminen
 • Tunnetiloihin vaikuttaminen
 • Motivoituminen
 • Rajoittavien toimintatapojen muuttaminen
 • Erilaisuuden ymmärtäminen
 • Energinen työpäivä
 • Ryhmäytyminen; Yhtä Sirkusta! tai Hengähdyshetki