Mental Management

Jokaisella työntekijällä ja esimiehellä on oikeus voida hyvin työpaikallaan

 

Mental Management on menetelmä, joka tukee työntekijän ja yksilön jaksamista ja tuottavuutta. Se on malli, jossa osallistujat hakevat yhdessä uusia ratkaisumalleja. Työntekijöiden hyvinvointi ei ole organisaatiolle päämäärä sinäänsä, vaan jatkuvan tuottavuuden edellytys. 

Mental Management on lyhyt ja ytimekäs menetelmä, jolla;

 • Selvitetään mitä organisaatio, työpaikka tai osasto tarvitsee, ja
 • saadaan kaikki toimimaan samaan päämäärään

”Työskentele fiksummin, älä kovemmin”. – Carl Barks”

 

Edellytykset:

 • Sama virallinen tavoite koskee kaikkia osallistujia
 • Interventio tapahtuu esimiehen kautta

Mitä se on?

 • Se on malli, joka tukee työntekijän jaksamista ja tuottavuutta

Miten se tehdään?

 • Työtehtäville annetaan uusia merkityksiä
 • Ryhmän voima otetaan käyttöön yksilön potentiaalin kautta

Keskeiset lähtökohdat:

 • Pystymme päivittämään ajatteluamme ja sen myötä toimintaamme
 • Merkittävää päivitystä ei voi tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan koko työyhteisö
 • Ongelmaa tarkastellaan sellaisessa valossa, joka auttaa meitä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja
 • Ryhmän voima – ja paine – otetaan käyttöön

 

Sisältää yksilö- ja ryhmäkeskustelut erikseen ja yhdessä esimiehen kanssa. Kesto neuvotellaan yhteisön koon mukaan.