Menestyjän valmennus

Menestyminen ei ole vain huippusuoriutujien yksinoikeus. Se on suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työskentelyn tulos, joka vaatii henkistä suorituskykyä.

Menestysvalmennus on yksilöllisesti yritykselle muokattava valmennuspaketti. Valmennus antaa konkreettiset työkalut kohti henkilöstön ja yrityksen tavoitetta ja menestystä samalla kuin kokonaisvaltainen elämänlaatu paranee. Kun työntekijällä on käytössään koko potentiaali, se näkyy myös yrityksen menestymisessä.

Satsaamalla henkilöstön mahdollisuuksiin, kapasiteettiin ja voimavaroihin lisätään myös yrityksen kilpailukykyä.

Mielen toiminnan ymmärtäminen on menestymisen perusta!

Valmennuksen teemoja:

  • Mitä halutaan (tavoite)?
  • Miksi halutaan (motivaatio, tarkoitus)?
  • Mikä estää ja rajoittaa tavoitteen saavuttamista (rajoittavat uskomukset, voimavarat)?
  • Miten tavoite saavutetaan (ajattelun strategiat, toiminta, käyttäytyminen)?
  • muut tekijät, kuten minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen, tunteiden johtaminen, stressin hallinta, sekä täysi potentiaali; voimavarat, mahdollisuudet ja vahvuudet

Kesto: Valmennuspäivä tai pidempi kokonaisuus